Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Rizikové těhotenství P2

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Lůžkové oddělení pro rizikové těhotenství P2 zajišťuje vysoce odbornou, superkonziliární a často mezioborovou péči. Nejčastěji jsou zde hospitalizovány ženy s počínajícím předčasným porodem. Mnohé z nich jsou do našeho Perinatologického centra přeloženy z celé České republiky (systém transport in utero). Důvodem je těsná blízkost oddělení neonatologie (zejména Jednotka intenzivní péče i pro extrémně nezralé novorozence).

Všechny pokoje mají vlastní koupelnu, WC, TV a lednici.

Návštěvy na dvoulůžkových pokojích jsou možné pouze se souhlasem druhé pacientky.

Všechny pokoje mají připojení k Wi-Fi

Kontakt: