Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Šestinedělí P1

Na oddělení šestinedělí P1 jsou hospitalizovány ženy po fyziologickém i operačním porodu.

Oddělení se skládá ze šesti dvoulůžkových nadstandardních pokojů a jednoho jednolůžkového. Den přijetí a den propuštění je započítáván jako jeden den, přičemž pokoj musí být v den propuštění uvolněn nejpozději do 12.00. Pozdější uvolnění pokoje je možné pouze po souhlasu vedoucího lékaře oddělení (dle provozních podmínek oddělení) a za podmínky úhrady pokoje za další den.  

Na šestinedělí P1 jsou možné návštěvy přímo na oddělení. 

Propuštění bývá u fyziologického porodu 3.–4. den, po císařském řezu 4.–5. den, podle zdravotního stavu ženy i novorozence.

Součástí každého pokoje je vlastní sociální zařízení, TV a lednice. 

Pokoje nelze předem rezervovat.

Všechny pokoje mají připojení k Wi-Fi.

Kontakt: