Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Nejčastější dotazy

Je nutné se předem objednávat na vyšetření na ambulanci?
Na odbornou ambulanci či do specializovaného centra je vždy nutné se objednat předem na příslušném telefonním čísle. Na příjmovou ambulanci lze přijít bez objednání s doporučením od obvodního gynekologa (v dopoledních hodinách). Bez doporučení je možné na ambulanci ošetřit pouze pacientky s akutními obtížemi (neodkladné, život ohrožující stavy, kdy hrozí nebezpečí z prodlení).

Jak funguje pohotovostní služba na gynekologické ambulanci?
Pohotovostní služba funguje stejně jako v každé nemocnici v Praze nonstop pro pacientky s akutními obtížemi (neodkladné, život ohrožující stavy, kdy hrozí nebezpečí z prodlení). V případě akutních obtíží je vhodné navštívit nemocnici, která se v danou chvíli nachází nejblíže. V případě obtíží v těhotenství je lepší navštívit porodnici, kde je těhotná registrovaná k porodu. Pohotovostní služba v nemocnici nesupluje péči obvodních gynekologů (např. v době jejich dovolené), není možné provádět úkony, které jsou v kompetenci obvodních gynekologů (např. předepisovat hormonální antikoncepci apod.).

Kam se mohu obrátit v případě zdravotních obtíží v šestinedělí?
V šestinedělí je možné se při obtížích souvisejících s předchozím porodem obrátit na gynekologickou ambulanci v zařízení, kde jste rodila. Pokud kojíte, vezměte si s sebou své dítě, protože předem není jasná doba Vašeho pobytu v nemocnici. Pokud to bude nutné, může následovat ev. i hospitalizace. Na vyšetření do ambulance také přineste propouštěcí zprávu z porodnice, případně výsledky dalších potřebných vyšetření.

Jaké věci si mám s sebou vzít do nemocnice na hospitalizaci?
Doporučujeme s sebou vzít noční košili, župan, přezůvky a toaletní potřeby. V případě plánovaného operačního zákroku jsou nezbytné vlastní elastické punčochy. Nezapomeňte platné doklady – občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti, např. cestovní pas) a průkaz zdravotního pojištění. Také přineste výsledky vyšetření důležitých pro hospitalizaci (zejména předoperační vyšetření od obvodního lékaře) a potvrzení o pracovní neschopnosti (pokud již bylo vystaveno dříve). Pokud užíváte nějaké léky, vezměte je sebou v množství na celou předpokládanou dobu hospitalizace (s rozpisem dávkování). Tyto léky musí být v originálních baleních!

Je vhodné vzít si s sebou také nějaké věci pro chvíle odpočinku (např. knihu, časopis, hudební přehrávač…), ale v rozumném množství, berte v úvahu hmotnost svého zavazadla. O možnostech použití mobilního telefonu se domluvte s personálem na oddělení (jejich provoz může rušit některé zdravotnické přístroje). Větší peněžní částky a šperky nechte doma.

Je možné si někde v nemocnici uložit cenné věci a peníze?
Ano, tyto věci lze uložit prostřednictvím staniční sestry na příslušném oddělení do tzv. depozitu nemocnice. Nikdy nikde nenechávejte bez dozoru svoje věci! Např. tašky s věcmi na chodbě, mobilní telefon položený na stolku v pokoji apod.

Komu poskytne ošetřující lékař informace o mém zdravotním stavu?
Tyto informace poskytne lékař pouze těm osobám, které uvedete v „Souhlasu s hospitalizací a poskytováním informací“ a potvrdíte svým podpisem. Informace o zdravotním stavu je možné sdělovat osobně a také jinou formou (telefonicky, písemně…). V tomto případě je potřeba uvést předem dohodnuté a písemně uvedené heslo pro komunikaci. V „Souhlasu s hospitalizací a poskytováním informací“ je také možné uvést osoby, kterým zakazujete poskytovat informace o svém zdravotním stavu.