Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Petra Pařízková

Koordinátorka a lektorka kurzů předporodní přípravy

Dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Rok ukončení studia: 1996

Současná pracovní pozice: porodní asistentka, koordinátorka a lektorka předporodních kurzů

Délka praxe v oboru: 25 let

Motto: Porodnictví je jedním z nekrásnějších ale zároveň nevyzpytatelných medicínských oborů, a to je na tom to krásné.

Vlastní vize k předporodní přípravě:
Předporodní příprava je jedním z mnoha střípků, které do sebe v průběhu těhotenství zapadají a vytváří tak komplexní pohled na životní událost, která je neopakovatelným a stáletrvajícím procesem lidských jedinců v jejich životní úloze. Čas který budoucí rodičovský pár stráví v rámci předporodní přípravy má přinést do jejich bouřlivého období pocit jistoty, klidu a důvěry zejména  v sebe samé a také v okolí, které se jim bude snažit být odbornou jistotou v rámci jejich rozhodování.

Domnívám se, že předporodní přípravou by měl projít každý pár či jen nastávající maminka proto, aby se eliminovaly smyšlené a negativní vlivy, které se kolem nás šíří nebývalou rychlostí a ovlivňují tak naše myšlení a nahlížení na nádherný obor porodnictví jako takový.

„Když si žena projde těhotenstvím a porodem, je jiná, než byla předtím. Je proměněná a mnohem více rozumí životu. Přivést na svět dítě znamená vykoupat se v prameni života.“
Dr. Federick Leboyer

 
 

Registrační formulář

Vážené budoucí maminky, rodiče,
v případě, že máte zájem o předporodní přípravu s porodní asistentkou
Petrou Pařízkovou, registrujte se na níže uvedeném formuláři.

Ideální je kurz absolvovat  mezi 30. a 32. týdnem těhotenství. Pokud jste ve vyšším týdnu těhotenství, můžete se účastnit také, ale při výběru termínu zohledněte plánovaný datum porodu.

V případě, že Vám nepůjde se on – line registrovat nebo neobdržíte potvrzovací e-mail, volejte na  721 23 62 92. 

    Prosíme o souhlas s archivací poskytnutých osobních údajů.