Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky

Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Fetální medicína se zabývá diagnostikou vrozených vad a léčbou plodu.

Ultrazvuková diagnostika informuje o vývoji plodu, včas může upozornit na hrozící předčasný porod, vrozenou vadu plodu či na možné porodnické komplikace.

Nemocný plod v děloze lze dnes v některých případech léčit již v průběhu těhotenství. Nezbytná je úzká spolupráce mezi porodníky, neonatology, genetiky a specializovanými laboratořemi v péči o nemocný plod.

Více informací naleznete zde: https://cfm.gynpor.cz/

 

Kontakt: