Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

UZAVŘENÍ PORODNÍHO SÁLU Č.1

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA (GPK)
UZAVŘENÍ PORODNÍHO SÁLU Č.1


Vážené pacientky, vážení návštěvníci Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN
v Praze,


v pondělí 20. června 2022 jsme zahájili plánovanou modernizaci prostor porodnice,
bude uzavřen Porodní sál č. 1. Stavební práce potrvají do února 2023.


PO DOBU MODERNIZACE BUDE K DISPOZICI JEDEN CENTRÁLNÍ PŘÍJEM
K PORODU NA PORODNÍM SÁLE Č. 2 (1. patro vlevo, tel. 224 96 7420).


Stavební úpravy budou probíhat za plného provozu kliniky, do budoucna zlepší
prostředí porodnice, péči o naše těhotné a rodičky, i jejich doprovod a přinesou nové
možnosti služeb. Zajistí příjemné prostředí a soukromí v průběhu Vašeho porodu. Práce
nebudou mít žádný negativní vliv na poskytování zdravotní péče a nenaruší hygienické
standardy a normy. Mohou však v některých případech snížit komfort Vašeho pobytu
na Gynekologicko-porodnické klinice. Po dobu stavebních úprav bude částečně
omezen počet nadstandardních pokojů v rámci oddělení šestinedělí. V případě, že
neexistuje vážný medicínský důvod k hospitalizaci po porodu, umožní naše
zdravotnické zařízení zkrácenou dobu pobytu v porodnici.


V případě dotazů k probíhající modernizaci nás, prosím, kontaktujte na e-mailu:
ivana.kafkova@vfn.cz


Děkujeme za pochopení


Úsek pro investice a rozvoj VFN