logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Vedoucí lékař:

doc. MUDr. Michal Mára

Centrum pro fertilitu zachovávající léčbu děložních myomů

Zaměření centra: léčba myomů a adenomyózy u pacientek s cílem otěhotnět. Miniinvazivní chirurgická léčba.

Nutno se vždy předem objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař).

Objednání: myom@seznam.cz.

Na Vámi zaslaný e-mail odpoví doc. MUDr. Mára během několika dní a objedná Vás na ambulantní indikační vyšetření. V e-mailu je třeba stručně uvést, o jaký problém s děložním myomem se jedná, svůj věk, dosavadní gravidity, ev. plánování gravidity, délku snahy o těhotenství, prodělanou léčbu sterility, příp. prodělané gynekologické a jiné břišní operace.