Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Kontakty

Vedoucí lékař:

MUDr. Simona Jirsová, Ph.D.

Email: Simona.Jirsova@vfn.cz

Vedoucí laboratoře:

Ing. Olga Teplá, Ph.D.

Email: Olga.tepla@vfn.cz

Staniční sestra:

Mgr. Jana Vacková

Email:  Jana.Vackova@vfn.cz.