Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Gynekologie

Gynekologicko-porodnická klinika svojí diagnostickou a léčebnou činností pokrývá všechny subspecializace oboru gynekologie, včetně onkogynekologie (klinické onkologie), urogynekologie a gynekologie dětí a dospívajících. Poskytuje ambulantní a lůžkovou péči o pacientky.

Zaměřuje se na diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů reprodukčního systému a prsů, diagnostiku a léčbu inkontinence moči a rekonstrukci pánevního dna, diagnostické a operační laparoskopie a hysteroskopie, operační léčbu myomů, endometriózu. Dále se klinika zabývá problémy manželské neplodnosti včetně IVF, endokrinopatiemi, poruchami v klimakteriu. Gynekologická část využívá k diagnostice Centrum fetální medicíny, unikátní je UZ diagnostika zhoubných pánevních nádorů.

Druhy poskytované zdravotní péče: neodkladná, akutní, nezbytná, plánovaná, preventivní, diagnostická, dispenzární, léčebná, posudková, ošetřovatelská a paliativní.