Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Centrum pro léčbu endometriózy

Lékaři:
  • doc. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

  • MUDr. Hana Hrušková

Toto centrum zajišťuje komplexní péči o pacientky s endometriózou. Jde o superkonsiliární pracoviště, které centralizuje pacientky z celé ČR. Spolupracuje s endoskopickým oddělením, které zajišťuje pokročilou laparoskopickou operativu, s ultrazvukem, kde provádějí ultrazvukové vyšetření expertní sonografisté. Dále spolupracuje s laparoskopicky erudovanými urology a chirurgy. U pacientek s problémem sterility je návaznost na Centrum asistované reprodukce. V případě recidivujících symptomů bolesti je zajištěna spolupráce s ambulancí bolesti na Klinice anesteziologie a resuscitace VFN.

Nutno se vždy předem telefonicky objednat na základě doporučení svého lékaře (gynekolog, praktický lékař).

Objednání: úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

Kontakt: