Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Všeobecná ambulance

Před návštěvou ordinace je nutné se nejprve nahlásit v kartotéce

Všeobecné gynekologická ambulance řeší široké spektrum gynekologických problémů včetně objednávání k akutním i neakutním gynekologickým výkonům a operačním zákrokům na základě doporučení obvodního gynekologa. Funguje jako příjmová ambulance, probíhá zde administrativní příjem pacientek k hospitalizaci na gynekologické části kliniky.

V pracovních dnech od pondělí do pátku v dopoledních hodinách funguje ambulance bez objednání, ale návštěva je možná pouze s doporučením od obvodního gynekologa.

Doporučení by nemělo být starší než jeden měsíc. Dále je třeba se prokázat:

platnou kartičkou zdravotního pojištění,
občanským průkazem.

Bez doporučení je možné na ambulanci ošetřit pouze pacientky s akutními obtížemi (neodkladné, život ohrožující stavy, kdy hrozí nebezpečí z prodlení).

Po skončení pracovní doby, v noci, o víkendech a svátcích je provoz ambulance zajištěn pohotovostní službou.

Tato ambulance také funguje jako konziliární gynekologická ambulance pro pacientky hospitalizované ve VFN, přednostně jsou vyšetřeny pacientky v akutním stavu (např. přivezené záchrannou službou). Z těchto důvodů prosíme o pochopení při případném prodloužení čekací doby.

Kontakt: