Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Oddělení pooperační péče G4

Vedoucí lékař: doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.

Hlavní náplní oddělení je pooperační péče a příprava pacientek k operačnímu výkonu. Po operačním výkonu jsou pacientky nejdříve sledovány na jednotce intenzivní péče (JIP) a po stabilizaci stavu jsou překládány na pooperační oddělení (G4).

Do ošetřovatelské péče jsou zaváděny moderní postupy, zvláště při ošetřování komplikovaného hojení stěny břišní spolu s novými ošetřovatelskými postupy a speciálními materiály, které výrazně urychlují hojení ran. Pooperační rehabilitace je zabezpečována zkušenými rehabilitačními pracovníky.

Nadstandardní pokoj jednolůžkový: 500,- Kč za noc (společné WC)

Kontakt: