Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Dětský úsek na porodních sálech

Dětské úseky na obou porodních sálech zajišťují péči o Vaše novorozené miminko v prvních minutách až hodinách po porodu. Naše dětské sestry a porodní asistentky mají dlouhodobé zkušenosti s ošetřováním novorozenců a snaží se jim poskytnout ideální podmínky pro bezproblémovou adaptaci na prostředí mimo dělohu s ohledem na jejich a Vaše individuální potřeby.

Péče o novorozence na porodním sále bezprostředně po porodu

Pokud to Váš stav i stav Vašeho miminka dovoluje, bude Vám dítě bezprostředně po porodu položeno na bříško a následně hrudník (kůží na kůži – angl. bonding). Miminko bude zlehka osušeno a pro lepší tepelný komfort budete oba přikryti přikrývkou. V tuto chvíli máte možnost přivítat se se svým miminkem a poprvé se ho dotknout a pohladit jej. Současně proběhne i identifikační označení Vašeho miminka, kterému bude na ručičku připevněno stejné číslo, které máte na ruce připevněné Vy a které je po celou dobu Vašeho pobytu v porodnici vyhrazeno pouze Vám dvěma (ev. třem či více v případě vícečetných těhotenství). Poté bude Vaše dítě na krátkou chvíli v přítomnosti Vašeho partnera odneseno na ošetření do výhřevného lůžka, kde proběhne první vyšetření miminka a druhé označení miminka pomocí identifikačního štítku se jménem a datem narození, připevněného také na jeho ručičku. Třetím označením je napsání identifikačního čísla na hrudník dítěte. Váš partner nebo porodní doprovod, který může být přítomen po celou dobu ošetření dítěte, má možnost vytvořit první fotografie nového člena Vaší rodiny.

Po provedení všech nutných procedur (obvykle po několika málo minutách) Vám bude Vaše miminko přineseno zpět, a pokud k tomu nedošlo již při prvním kontaktu, pomůže Vám dětská sestra nebo porodní asistentka s prvním přiložením miminka k prsu, takže si oba můžete užít první kojení a první pohled z očí do očí. Podle situace na porodním sále, Vašeho stavu a stavu Vašeho novorozence strávíte takto nějakou dobu spolu. Maminka po porodu zůstává ve většině případů na porodním sále první dvě hodiny (pozorování stavu matky po porodu, zejména krvácení). Je možné, že Vaše miminko bude přeloženo na dětský box v oddělení šestinedělí o něco dříve než Vy. Bude uloženo do inkubátoru na zahřátí a jeho adaptace sledována dětskou sestrou, aby bylo připraveno na Vaše opětovné setkání na oddělení šestinedělí.

Většina novorozenců po porodu křičí, tím přizpůsobují své dýchání a srdeční činnost vnějšímu prostředí. Nicméně občas se stane, že je potřeba miminko po porodu podrobněji sledovat (monitorovat), případně provést speciální ošetření. V takovém případě Vás bude lékař – pediatr o této situaci podrobně informovat.

Hlavní cíle naší neonatologické péče:

  • vytvořit optimální prostředí pro adaptaci novorozence na mimoděložní prostředí
  • zajistit neprodlené navázání kontaktu novorozence s matkou (rodinou)
  • podpořit časné přiložení novorozence k prsu a kojení (nejlépe do 30 minut po porodu)
  • včasně odhalit případné poporodní nepravidelnosti u novorozence a zajistit jejich okamžité řešení
  • umožnit vytvoření co nejpříjemnějšího prostředí bezprostředně po porodu novorozenci, matce a jejich blízkým

Kontakt: