Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Porodní sál 2

Vedoucí lékař: as. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Na porodním sále 2 probíhá převážně péče o rodičky s rizikovým průběhem porodu.

Porodní sál 2 je komplex šesti porodních boxů, čekatelského pokoje a operačního sálu.

V průběhu pobytu rodičky na porodním boxe je možná přítomnost doprovodu (otec nebo jiná doprovázející osoba). Dvě hodiny po porodu je rodička přeložena na jedno ze tří oddělení šestinedělí, kde již probíhá systém péče rooming-in.

Kontakt: