Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Ambulance pro rizikové těhotenství


Vedoucí lékař: Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Ambulance pro riziková těhotenství je k dispozici každý pracovní den.

V některé dny jsou koncentrovány pacientky se specifickými diagnózami. 

ÚTERÝ:

probíhá specializovaná ambulance pro těhotné s nemocemi oběhové soustavy, jakou jsou hypertenze, kardiomyopatie, chlopení vady, stavy po operacích srdcích apod., kdy je spolu s porodníkem přítomen i kardiolog.

STŘEDA:

navštěvují ambulanci těhotné s diabetem.

ČTVRTEK A PÁTEK:

je provoz rizikové ambulance zaměřen především na péči o těhotné s ostatními velmi závažnými situacemi, jako je anamnéza předčasného porodu, opakovaného potrácení, preeklampsie, úmrtím plodu a mnoha dalšími komplikacemi těhotenství. Ve čtvrtek jsou v ambulanci pro riziková těhotenství navíc koncentrovány i těhotné s celou řadu dalších interních či onkologických diagnóz s výjimkou péče o těhotné se zánětlivými střevními onemocněními, jako jsou Crohnova nemoc a ulcerosní kolitida, které navštěvují ambulanci v pátek. Péče v ambulanci probíhá vždy ve spolupráci s nejvyššími specialisty daných oborů a vše individuálně probíráme s těhotnou/oběma rodiči.

Kontakt: