Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Ceník a platba

Kurzy vedené v českém jazyce  
Standardní skupinový kurz * 2 000 Kč 
Víkendový skupinový kurz * 3 000 Kč
Individuální kurz * 10 000 Kč
Kurzy vedené v anglickém jazyce  
Standardní skupinový kurz * 3 000 Kč
Víkendový skupinový kurz * 4 000 Kč
Individuální kurz * 10 000 Kč
Kurzy vedené ve vietnamském jazyce
Standardní skupinový kurz * 3 000 Kč
Víkendový skupinový kurz * 4 000 Kč
Individuální kurz * 10 000 Kč

* Cena kurzu je v případě přítomnosti partnera stejná.

Částku lze uhradit několika způsoby. Porodnice u Apolináře preferuje platbu převodem:

 1. Převodem na účet VFN, č.ú.: 24035021/0710
  • variabilní symbol: rodné číslo (ev. č. pojištěnce)
  • specifický symbol: 22373
  • do textu uveďte „předporodní kurz“ a své jméno a příjmení.
  • doklad o zaplacení pošlete vyfocený nebo naskenovaný  na e-mailovou adresu kurzy@apolinar.cz a to do 48 hodin po vytvoření registrace. Jinak se bude považovat za to, že o kurz nemáte zájem a vaše místo bude poskytnuto jiné mamince či páru.
 2. V hotovosti v pokladně kliniky. Otevírací doba pokladny kliniky:
  PO-ČT: 7:00-12:30, 13:00 – 15:30
  PÁ: 7:00-12:30, 13:00 – 14:30.
 3. V bankovním terminálu kliniky. Úhradu lze provést na základě dokladu s čárovým kódem:
  • doklad vám vystaví koordinující porodní asistentka
  • čárový kód vygeneruje a zašle e-mailem na vámi uvedenou adresu v rámci registrace do kurzu předporodní přípravy.


Zdravotní pojišťovny mohou přispívat ženám na kurzy předporodní přípravy v různé výši v rámci různých balíčků.

Příspěvky zdravotních pojišťoven:

 
Pojišťovna Forma příspěvku Výše příspěvku Podmínka příspěvku
VZP 111 Příprava k porodu 1 000 Kč Členství v Klubu pevné zdraví
VOZP 201 Předporodní kurz 1 000 Kč Členství v Programu Zdraví
ČPZP 205 Kurzy pro těhotné 1 500 Kč Program Manažerka mateřství
OZP 207 Předporodní kurzy 1 000 Kč Registrace v programu Vita karta
ZPŠ  209 0 0 0
ZPMVČR 211 Předporodní kurz 800 Kč Program pro těhotné a ženy po porodu
RBPZP 213 Kurz psychoprofylaxe a těhot. tělocviku 1 000 Kč Balíček Prevence