Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Fyzioterapie

Většina nezralých novorozenců a určitá část novorozenců narozených v termínu vyžaduje v rámci léčebné a ošetřovatelské péče také fyzioterapii. Pro tyto potřeby disponuje naše neonatologické oddělení dvěma fyzioterapeutkami, které Vám v průběhu péče vysvětlí vše potřebné dle aktuálního stavu Vašeho miminka a jeho potřeb.

Používané metody fyzioterapie:

  • kontaktní dýchání a respirační handling u dětí s poruchami dýchání
  • polohování s ohledem na základní diagnózu
  • základy manipulace z konceptu Bobath (vyvinut fyzioterapeutkou Bertou Bobath za přispění jejího manžela, lékaře Karla Bobath)
  • Vojtova metoda
  • masáže a polohování u dětí s polohovými deformitami

Cíle fyzioterapie:

  • vytvořit dítěti optimální podmínky pro kvalitní start motorického vývoje
  • stabilizovat novorozence v určité poloze a v kombinaci s prováděnou technikou mu pomoci aktivovat mechanismy, které mu umožní kvalitnější dýchání, ev. snazší toaletu dýchacích cest
  • využití terapeutických technik k optimalizaci svalového napětí