logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Porodnická část Gynekologicko-porodnické kliniky pečuje o ženy s fyziologickým průběhem těhotenství a intenzivně se věnuje problematice rizikového a patologického těhotenství.

Klinika je superkonziliárním centrem pro fetální medicínu. Provádí neinvazivní a invazivní prenatální diagnostiku a terapii plodu v celé šíři této disciplíny. Je superkonziliárním a referenčním centrem pro ultrazvukovou diagnostiku u plodů.

Jsou zde hospitalizovány těhotné s počínajícím předčasným porodem /transport in utero/ z různým míst České republiky.

Zajišťuje superkonziliární péči u těhotných s diabetem, kardiopatiemi, Rh inkompatibilitou, myasthenií gravis, m.Crown, roztroušenou sklerózou, po transplantaci orgánu, a dalšími patologiemi v těhotenství.