logo
Gynekologicko-porodnická klinika
1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Apolinářská 18, 128 08 Praha 2

Porodnická část Gynekologicko-porodnické kliniky pečuje o ženy s fyziologickým průběhem těhotenství, ale hlavně se věnuje problematice rizikového a patologického těhotenství, zajišťuje superkonziliární péči u těhotných s diabetem, kardiopatiemi, Rh inkompatibilitou, myasthenií gravis, m.Crown, roztroušenou sklerózou, po transplantaci orgánu, a dalšími patologiemi v těhotenství.

Jsou zde hospitalizovány těhotné s počínajícím předčasným porodem/transport in utero/ z různých míst České republiky.

Klinika zajišťuje superkonziliární péči o těhotné s diabetem, kardiopatiemi, Rh inkompatibilitou, myasthenií gravis, m. Crown, roztroušenou sklerózou, po transplantaci orgánu a s dalšími patologiemi v těhotenství.